K555 Tải APP

K555 ( Phiên bản: 1.0.2 )

1 Ấn vào nút cài đặt, chờ ít phút để tải về;

2 Sau khi tải về ấn vào các bước cài đặt;

3 Một số cấu hình máy cần bật tin cậy ứng dụng, thao tác như sau:

3 Cài đặt > Nguồn không xác định (Cho phép)> Cài đặt

4 Mở App, chọn "Cho phép thông báo"

1 Ấn vào nút cài đặt, nhấp vào "cài đặt" trong cửa sổ;

2 Nhấn nút Home để quay lại màn hình và đợi quá trình cài đặt hoàn tất;

3 Hoàn thành cài đặt và bật tin cậy ứng dụng, thao tác như sau:

3 Cài đặt > Cài đặt chung > Quản lí cấu hình & thiết bị > Tin cậy

4 Mở App, chọn "Cho phép thông báo"

File văn bản đang tải... ×

Phím tắt Phím tắt

Lưu ý: chỉ hỗ trợ trình duyệt trên Safari x

1. Đồng ý cài đặt, màn hình sẽ hiện ra một icon, ví dụ như Trợ lý Google

2. Sau khi cài đặt, cần bặt tin cậy ứng dụng cho lần đầu sử dụng

Chongqing Xia Jiu Cai Electronic Commerce Co.,Ltd.

Tin cậy nhanh

 Quét mã để cài App

Vui lòng dùng điện thoại quét mã phía trên để tải App

Hoặc dùng trình duyệt trên điện thoại để mở link: